Vår pedagogiska idé

Vi tränar på förmågor för både samtiden och framtiden.

Vår pedagogik bygger på forskning och utgår från ett entreprenöriellt förhållningssätt, där metodiken är utformad för att motivera och stimulera elevernas förmåga att tänka själva, samarbeta i team, kommunicera och se möjligheter i problem. På så vis tränar vi kreativiteten, idérikedomen och den egna drivkraften – egenskaper som är viktiga både i det dagliga skolarbetet och i det framtida vuxenlivet. En hörnsten i pedagogiken är Erlaskolans fem förmågor. Bland dem märks till exempel Handlingskompetens, som just handlar om elevens drivkraft och förmågan att ta ansvar för sin utveckling. Ett led i träningen är att eleverna själva får sätta mål för såväl skolarbete som fritidsintressen, och delmål för varje steg på vägen dit. Läs mer om Erlaskolans fem förmågor.

På riktigt är viktigt.

En viktig del i det entreprenöriella lärandet är samverkan med omvärlden och insikten att omvärlden hela tiden förändras. Här arbetar vi bland annat med att koppla ihop olika ämnen till helheter som baseras på verkliga utmaningar och frågeställningar. Eleverna använder sina kunskaper för att skapa värde för andra. På riktigt. Arbetssättet fungerar i alla åldrar, och efter nian är eleverna väl preparerade för fortsatta studier.

Vi tänker lite mer än de flesta.

På Erlaskolan tillämpar vi habits of mind – sexton olika tankevanor som tränar egenskaper för att nå personlig utveckling och framgång. Med hjälp av att träna tankevanorna får eleverna ta sig an frågeställningar och utmaningar på flera olika sätt i syfte att finna bästa vägen framåt. På så sätt blir lärandet mer stimulerande, mer kreativt och mer framgångsrikt. Eleverna lär sig att lära.

Erlaskolan är en skola i rörelse.

Kan man träna på förmågan att må bra? Ja, det är vi övertygade om. Välmående och hälsa beror på fysiska, sociala och psykologiska aspekter. Vi väver in allihop i lärprocessen. Den fysiska delen är särskilt viktig för att stimulera lärandet och koncentrationen. Brainbreaks, Pulspass, skolidrott och andra fysiska aktiviteter ger nytt syre till både hjärtat och hjärnan.

Lärmiljöns betydelse.

Vi är övertygade om miljöns betydelse för att stimulera nyfikenhet och kreativitet. Därför är våra inomhusmiljöer noggrant färgsatta och utformade på ett sätt som kännetecknas av öppenhet, trygghet och transparens. Till våra lärmiljöer räknar vi också omvärlden och den digitala världen. Alla tre miljöerna är centrala för lärandet inom Erlaskolan.