Lärare berättar

Här berättar våra lärare om hur vi jobbar inom Erlaskolan.

Change 2051

Lärare Katarina Nyman berättar om projektet Change 2051 som var ett samarbete med Norrköpings kommun. Detta är ett bra exempel på hur vi jobbar med riktiga uppdrag.

Adam berättar om elevledda utvecklingssamtal

Förstelärare bloggar

Våra förstelärare på Erlaskolan och Realgymnasiet bloggar och delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner från undervisningen. Länk till bloggen.