Elever berättar

Här får våra elever själva berätta om hur vi jobbar inom Erlaskolan.

Om vårt arbetsätt

Om elevledda utvecklingssamtal

Vad tar du med dig från din tid på Erlaskolan?