Hej, du som funderar på att bli elev på Erlaskolan!

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov. Idén om ”På riktigt är viktigt” är grunden för allt vi gör. Den handlar om att så mycket som möjligt av ditt skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant. Mer kreativt. Och mycket roligare!

Vi är med dig hela vägen. Från första dagen.

Erlaskolan är början på resten av din framtid. Därför pratar vi tidigt om dina intressen och dina tankar om livet efter grundskolan. Syftet är att ge dig inspiration och motivation i ditt lärande, och träning i att tänka framåt.

Vi vill utveckla dina förmågor!

I Erlaskolan jobbar vi förstås enligt grundskolans läroplan. Och utöver de grundläggande kunskaperna får du träna på fem särskilt viktiga förmågor som hjälper dig utvecklas både som elev och som person. Arbetet med förmågorna baseras på forskning. Här är Erlaskolans fem förmågor:

Lära att lära

Det spelar ingen roll när du börjar på Erlaskolan. Hos oss får du lära dig att lära och utveckla ditt sätt att tänka. På så sätt blir du öppen och nyfiken på ny kunskap, och bra på att ta reda på saker själv och tillsammans med andra. Den här förmågan har du nytta av varje dag i livet. Nu och i framtiden. Att lära att lära betyder också att du får träning i att behärska alla de nödvändiga verktygen för att inhämta kunskap. Inte minst de digitala.

Verklighetskompetens

Erlaskolan är en skola mitt i verkligheten. En verklighet som dessutom är föränderlig. Genom att koppla skolarbetet till världen utanför triggar vi din motivation och förståelse om varför kunskap är viktigt. Vi gör det bland annat genom att vi väver in flera ämnen samtidigt. ”På riktigt är viktigt” för oss och vi tar ofta hjälp av externa samarbetspartners för att vidga perspektiven och träna på att nätverka.

Samarbetsförmåga

All framgång bygger på samarbete. I skolan. På fritiden. I träningsgruppen. I din familj. Och i framtiden på nya skolor och arbetsplatser. Vi arbetar värderingsstyrt och teambaserat i allt vi gör, samtidigt som vi övar upp de individuella förmågorna. Samarbete i team ger trygga och toleranta elever som förstår det sociala samspelet, lär av varandra och uppskattar att vi tänker olika.

Må bra!

Din förmåga att tänka och reflektera mår bra av motion. Det slår vetenskapen fast. De allra senaste rönen säger dessutom att intelligensen faktiskt kan öka av fysisk aktivitet. Därför adderar vi aktiviteter vid sidan av skolidrotten. Med hjälp av Pulspass kan vi kicka igång hjärtat och hjärnan. Och när det är lämpligt lägger vi in Brainbreaks i undervisningen. Inom Må bra-området väver vi även in sociala och psykologiska aspekter. Att vi upplever trygghet, respekt för varandra och är omtänksamma är grundläggande för välbefinnandet.

Handlingskompetens

Ett av slutmålen på Erlaskolan är att du ska ha tränat upp din inre drivkraft. Att du vill ta eget ansvar för din och andras utveckling. Att du kan ta initiativ och känner dig trygg i din förmåga. Att du vågar fråga och ifrågasätta. Att du aktivt söker svar och löser problem. Att du har modet att prova utan att vara rädd för att misslyckas. Vi kallar det handlingskompetens. Med handlingskompetens kan du och dina kompisar komma så långt ni vill.