Om oss

Vad vet vi egentligen om morgondagen? Det enda vi kan vara säkra på är att världen ständigt förändras. Ny teknik, nya jobb och förändrade sätt att arbeta kräver en ny typ av skola.

Erlaskolan är en del av Lärande i Sverige AB, en av de största fristående huvudmännen i Sverige. Lärande i Sverige AB:s mission är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att lyckas under skoltiden – och i framtiden. Därför rustar vi på Erlaskolan för ett livslångt lärande med elevens lärprocess i centrum. Där våra pedagoger fungerar som vägledare och möjliggörare. Där pedagogiken utvecklar elevens förmågor. Och där varje elev blir sedd.

Våra kärnvärden

TRYGGHET
Jag är sedd och får vara den jag är.

UTVECKLING
Jag lär mig nya saker.

TEAM
Tillsammans med andra når jag längre.

FRAMGÅNG
Jag vill. Jag kan. Jag vågar.

Våra kärnvärden är inte bara ord utan någonting vi verkligen lever efter. Vi gör allt för att våra elever ska trivas, må bra och utvecklas. På så sätt får vi trygga och självsäkra elever som behärskar de förmågor som behövs för att forma sin egen framtid.

Om Lärande i Sverige

Lärande i Sverige AB är ett av de största utbildningsföretagen i Sverige. Vi bedriver verksamhet inom grundskola och gymnasieskola. Företaget grundades 1999 och har växt stadigt varje år. Idag är vi cirka 700 medarbetare och driver cirka 18 skolor runt om i hela Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i verksamheten för att utveckla den vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för stark tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare och partners.