Om oss

Vad vet vi egentligen om morgondagen? Det enda vi kan vara säkra på är att världen ständigt förändras. Ny teknik, nya jobb och förändrade sätt att arbeta kräver en ny typ av skola.

Erlaskolan är en del av Lärande i Sverige AB, en av de största fristående huvudmännen i Sverige. Lärande i Sverige AB:s mission är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att lyckas under skoltiden – och i framtiden. Därför rustar vi på Erlaskolan för ett livslångt lärande med elevens lärprocess i centrum. Där våra pedagoger fungerar som vägledare och möjliggörare. Där pedagogiken utvecklar elevens förmågor. Och där varje elev blir sedd.

Våra kärnvärden – trygghet, team, utveckling och framgång – är inte bara ord utan någonting vi verkligen lever efter. Vi gör allt för att våra elever ska trivas, må bra och utvecklas. På så sätt får vi trygga och självsäkra elever som behärskar de förmågor som behövs för att forma sin egen framtid.

Lärande i Sverige AB ägs av två privatpersoner som är verksamma i företaget. Vi växer med egna medel och i enlighet med vårt ägardirektiv återinvesteras företagets vinst i verksamheten. Detta har medfört att vi fått många utmärkelser för vår goda ekonomi och hållbara tillväxt, samt mycket goda resultat vid Skolinspektionens granskningar av vår verksamhet.