Läsårstider 2017-18

Vårterminen 2018
2018-01-08 till 2018-06-14

Dagar för elevledda utvecklingssamtal 11-12 januari

Sportlov v.8

Påsklov v.14

Studiedagar: 8-9 januari

Lovdagar: 30 april och 11 maj

Läsårstider 2018-19

Höstterminen 2018

9 augusti – fritidshemmet stängt

20 augusti – 21 december

Samtalsdagar: 27-28 augusti

Höstlov: 29 oktober – 2 november

Studiedagar: 26 okt, 13-14 nov

Vårterminen 2019
7 januari – 14 juni

Samtalsdagar: 10 och 11 jan

Studiedagar: 7 jan

Sportlov: 18 februari – 22 februari
Påsklov: 15 april – 18 april
Klämdag: 31 maj och 7 juni