Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna rörande ansökningsprocessen. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta respektive skola.

Vilka antagningsprinciper gäller på Erlaskolan?

Vi tillämpar syskonförtur och ködatum som urvalsprinciper.
Det innebär att

  • de barn som har syskon på skolan har förtur
  • det datum då du ansöker om plats till ditt barn är styrande
När kan jag ansöka till Erlaskolan?

Vi har inga särskilda ansökningstider utan du kan via ansökningssystemet lämna en ansökan när som helst under året. De första antagningsbeskeden skickas ut under höstterminen med besked om skolstart för höstterminen ett år senare.

Kan jag ansöka till årskurser som inte finns ännu?

Du kan endast ansöka till de befintliga årskurser som vi erbjuder på våra olika skolor.

  • Erlaskolan Östra F-9
  • Erlaskolan Södra 4-9
  • Erlaskolan Falun 4-9
Jag har ställt mitt barn i kö, hur får jag veta om vi har fått en plats?

Vi skickar ut ett antagningsbesked till dig per post. De första beskeden skickas ut under höstterminen med besked om skolstart för höstterminen ett år senare. När du får beskedet kan du välja att tacka ja eller nej till den erbjudna platsen. Du skickar tillbaka ditt svar med den blankett som du får på posten. Vi vill ha ditt svar inom den angivna svarstiden som står i brevet.Du som har tackar nej blir borttagen ur kön. Skulle det hända att du vid ett senare tillfälle vill göra en ny ansökan så får du registrera ett nytt konto i vårt ansökningssystem.

När svarsfristen för den första antagningen har gått ut påbörjas reservantagningen.

Mitt barn har syskon som vill gå på Erlaskolan, ska jag ställa dem i kö redan nu?

Det är bra att göra det. Eftersom antagning görs utifrån både ansökningsdatum och syskonförtur är det bra om du även gör en ansökan för syskon. I vårt ansökningssystem kan du på ett enkelt sätt anmäla flera barn.

Är min ansökan till Erlaskolan bindande?

Nej, din ansökan om plats på Erlaskolan är inte bindande. Du kommer ett besked om ditt barn erbjuds en plats som du sedan väljer att tacka ja eller tacka nej till. Vi skickar ut de första beskeden på höstterminen.

Hur efteranmäler ett eller flera syskon?

För att efteranmäla syskon loggar du in i ansökningssystemet. Du behöver inte skapa ett nytt konto utan loggar in med dina inloggningsuppgifter.

Hur gör jag ändringar i min ansökan?

Om du vill ändra något i din ansökan, exempelvis år för skolstart eller din adress kan du logga in i ansökningssystemet med dina inloggningsuppgifter. Du kan närsomhelst logga in i systemet och göra dina ändringar.

Observera att du inte kan ändra år för skolstart om du och ditt barn redan har blivit erbjuden en plats.

Hur gör jag om jag har glömt mitt lösenord?

På inloggningssidan finns en knapp för ”Glömt lösenord”. Kicka på denna och ange den e-postadress som du har registrerat. Du kommer du få ett mejl med instruktioner om hur du går vidare.

Hur gör jag om jag har glömt vilken mejladress som jag har registrerat?

Du behöver då kontakta någon av våra Erlaskolor så hjälper vi dig att kolla upp vilken mejl-adress som finns i vårt system. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Kan någon annan se att jag har registrerat mitt barn i Erlaskolans system?

Nej. Våra uppgifter är inte offentliga, så det är bara vår personal som hanterar dina uppgifter. Vårt arbete med dina uppgifter regleras av personuppgiftslagen.

Behandling och registrering av personuppgifter

Lärande i Sverige AB, huvudman för Erlaskolan, har det yttersta ansvaret för all registrering av personuppgifter (gäller även personuppgifter av känslig karaktär såsom hälso- och sjukvårdsinformation) på våra skolor. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i Personuppgiftslagen. Personuppgifterna används i skoladministrationen bl. a vid betygshantering och frånvarorapportering men även för statistik till SCB samt för internt bruk gällande utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete.

Datainspektionen framhåller att målsättningen med allt arbete rörande personuppgifter skall vara att få en balans mellan den enskildes behov av integritet och samhällets krav på effektiv datahantering.

Detta innebär att bara de personer i vår verksamhet som i sitt arbete behöver just de här personuppgifterna har tillgång till dem. Alla personuppgifter gallras/tas bort den dag ditt barn avslutat sina studier hos oss, allt utifrån bestämmelserna i Arkivlagen.

Du har rätt till att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer i våra register. Om du anser att en uppgift om ditt barn är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång till koordinator på skolan.