Erlaskolan bidrar till forskning om ledarskap

Publicerat av
i Nyheter

Erlaskolan Östra och Erlaskolan Södra i Norrköping deltar i ett forskningsprojekt om ledarskap i skolan. Studien görs av forskare på Stockholms universitet och startades i våras med syftet att få ökad kunskap om hur det fördelade ledarskapet fungerar.

-Det här är ett viktigt forskningsprojekt för oss att delta i. Det ger oss möjlighet att bidra till ökad kunskap och insikt i framgångsfaktorer för att utveckla ledarskap och organisation vidare, säger Oscar Semb, rektor på Erlaskolan Östra i Norrköping.

Erlaskolan Östra och Erlaskolan Södra ingår i projektet tillsammans med åtta andra skolor runtom i Sverige. Projektet leds av Professor Jan Löwstedt, Företagsekonomiska institutionen, och Fil. Dr. Pär Larsson, Institutionen för pedagogik och didaktik, på Stockholms universitet. Under projektets gång intervjuas lärare, biträdande rektor, förstelärare, arbetslagsledare.

– Forskning och policydebatt lyfter idag fram rektor som helt avgörande för skolors utveckling. Vi vill istället se på skolledning som något som utövas av många personer i samspel på en skola. Antalet mer eller mindre formella ledare har ökat och vi vill förstå bättre vilken roll exempelvis en arbetslagsledare, ämnesledare eller förstelärare spelar för lärares arbete med eleverna. Vem leder och påverkar lärares arbete och på vilket sätt, säger
Pär Larsson, som är Fil.Dr. på Institutionen för pedagogik och didaktik, på Stockholms universitet.

-Vi ser med spänning fram emot resultatet. Att vara delaktiga i studien ger även oss på Erlaskolan möjlighet att utveckla vårt eget ledarskap, och skolornas effektivitet, avslutar Oscar.