Konsten att bygga broar

På Erlaskolan arbetar eleverna från förskoleklass till årskurs 9 med olika teman under läsårets gång. Just nu så arbetar eleverna på Erlaskolan Östra med temat ”bygga broar”. Tanken är att eleverna ska få reflektera över hur man kan se och hjälpa andra. Temat byggs in i ordinarie ämnen på olika sätt. Ida Lindell, lärare för årskurs 4–6 på Erlaskolan Östra berättar mer.


Varför arbetar ni med tema?
-Konceptuellt menar jag att det passar Erla väldigt bra. En viktig del av Erlaskolans pedagogiska koncept är att öva på förmågor som ”lära att lära”, ”samarbetsförmåga”, ”handlingskompetens”, ”må bra” och ”verklighetskompetens”. I temaarbetet får de öva på att koppla ämnena till verkligheten och även att samarbeta med olika individer och grupper.

-Genom att koppla skolarbetet till världen utanför så får ämnena ett sammanhang och resulterar ofta i att eleverna känner en ökad motivation och förståelse om varför kunskap är viktigt.

Varför valde ni temat ”bygga broar”?
-Vi arbetar med tre teman som hänger ihop under läsåret. Vårt första tema var ”I have a dream” och fokuserade på individen, under denna period är temat ”bygga broar” vilket handlar om individen tillsammans med andra. Nästa tema som vi arbetar med är ”we are the world” där perspektivet är mer globalt och utblickande.

Hur har ni arbetat med temat rent konkret i skolarbetet?
-Vi hade en temauppstart där vi såg två korta filmer som handlade om att hjälpa andra. Därefter delades eleverna in i grupper från de olika grupperna där syftet var att skapa vänskapsband, i dubbel bemärkelse, de pärlade ihop matchande armband samtidigt som de fick nya kompisar.

-Efter denna uppstart har vi arbetat lite olika på skolan. Ett inslag som dock varit gemensamt var att använda idéen om en snällkalender som föreningen Friends tagit fram. Varje dag under december öppnades en lucka där eleverna utmanades att göra olika typer av goda gärningar för andra. Vi har även träffats i tvärgrupperna (årskurs 5 och årskurs 3) för att julpyssla och behålla kontakten över årskurserna.

-Eleverna ska även få bygga riktiga broar där ämnena NO och Matematik involveras vilket gör att eleverna arbetar med projektet dagligen.

-Tanken är att elever från årskurs 5 ska få konstruera broar av glasspinnar, lim och tråd som de själva skissar. De får fundera på hur bron ska byggas och hur den skulle kunna vara mest hållbar. Den ska vara minst 7cm bred och 70 cm lång.

Vad är bäst med temaarbetet enligt dig?
-Eleverna vävs in i ett sammanhang, i och med att hela skolan har samma tema så skapas en gemenskap. Alla på skolan kan relatera till temat och är involverade. Det är även otroligt roligt!